Oslo Båtmannsforretning AS
- Oslo Båtmann har drevet med fortøyning og annen assistanse på Oslo Havn i over 50 år, og har de siste 10 årene vært medlem av av den Europeiske Båtmanns-unionen som har som hovedformål å fremme sikkerheten i europeiske havner og stiller derfor krav til de som utfører disse tjenestene.
Fortøyningsmannskap
Sleping, berging og skyssbåt
Diverse havneservice
Døgnvakt
- Oslo havn er ganske unik i forhold til andre havner, da den har anløp av alle slags fartøyer, så som tankere, stykkgods-, ro-ro- og containerskip, samt turistbåter, ferger, skoleskip og marinefartøy etc.


Medlem av Norsk Båtmannsunion og European Boatmen's Associations - Norway